Оформяне на брада, ВИД МАШИНКИ: МАШИНКИ ЗА ЖИВОТНИ