Машинка за подстригване, ВИД МАШИНКИ: МАШИНКИ ЗА ЖИВОТНИ