NEW PANASONIC, ВИД МАШИНКИ: МАШИНКИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ